Пяточные шпоры

ru

                                            

 

Когда пациенты говорят о пяточной шпоре, они имеют ввиду так называемую нижнюю пяточную шпору. Есть еще так называемая задняя шпора – на месте прикрепления ахиллова сухожилия.

Шпора представляет из себя костный вырост, покрытый хрящом. Однако, шпора обычно не причина, а следствие.

Причины – ухудшение растяжимости пяточного апоневроза. Он начинается снизу пяточной кости и прикрепляется к головкам пястных костей и основным фалангам пальцев

Его функция – удерживать свод (арку) стопы, как тетива удерживает лук. С возрастом ее растяжимость уменьшается и это приводит к болям, особенно, по утрам и образованию костного «хоботка” – шпоры.

Лечение: лечебная физкультура, ин’екции стероидных препаратов, в редких, упорных случаях операция – частичное иссечение апоневроза.

am

 

Երբ հիվանդները խոսում են  կրնկի խիթի (շպոռ) մասին, նրանք նկատի ունեն այսպես  կոչված ստորին կրնկային խիթը: Կա նաև ետին կրնկային խիթ`Աքիլեսյան  ջլի կրնկին կպման տեղում:
Խիթը իրենից ներկայացնում է  ամուր րսկրային ցից, ծածկված աճառով: Սակայն խիթը սովորաբար պատճառ չի  այլ հետեւանք: Ի՟նչ է տեղի ունենում: Պատճառը  ներբանային ֆասցիայի ձգվելու ունակության վատթարացում : Ֆասցիան  սկսվում է  կրունկոսկրից և կցվում է հիմնական ֆալանգների տակը: Նրա գործունեույթյունը այսպիսին է` պահել իր լարվածությունով ոտնաթաթի կամարը ինչպես աղեղնալարը պահում է աղեղը : Տարիքի հետ  նրա զգվելու ունակությունը պակասում է և դա հանգեցնում է ցավերի, հատկապես առավոտյան և բերում է ոսկրային խիթի ձևավորման:
Բուժում

 Ֆիզիոթերապիա, վարժություններ, հատուկ դեղորայքի (ստեռոիդներ)  սրսկումներ խիթի  շրջանում, հազվագյուտ դեպքերում, համառ ցավերը վերացնելու նպատակով կատարվում է վիրահառություն` ներբանային ֆասցիայի մասնակի հեռացում:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *