Hallux rigidus

ru

 

 Taкже часто встречающееся заболевание 1-го пальца. Бывает как у женщин, так и у мужчин, с одинаковой частотой, особенно после 50-и летнего возраста.

Происходит разрастание костной и хрящевой ткани по тыльной поверхности головки 1-й плюсневой кости, что приводит к основной жалобе:

ограничению движения пальца к тылу,боли при ходьбе, образование плотного бугорка на тыле основания пальца.  В дальнейшем этот процесс приводит к изменениям суставных хрящей и развитию артроза, что приводит к усилению болей и увеличению бугра на тыле пальца.

Лечение: в начальных стадиях – удаление костно-хрящевых разрастаний до 1/3 диамтера головки плюсневой кости. При развитии артроза и далеко зашедшем процессе делается артродез, т.е. удаляются хрящи, фаланга прикрепляется к головке плюсневой кости при помощи миниатюрных винтов с целью превращения двх косточек в одну и ликвидаций движений. Нет движений- нет болей. Функция стопы при этом не страдает.

am

Ոտնաթաթի 1 – ին մատի նույնպես հաճախակի հանդիպող հիվանդություն է. Դա տեղի է ունենում և կանանց և տղամարդկանց նույն հաճախականությամբ, հատկապես 50-ն տարեկանից հետո:
Այդ հիվանդության ժամանակ առկա է  1 – ին մետատարզալ ոսկրի գլխիկի թիկնային հատվածում ոսկրային և աճարային հյուսվածքների գերաճ, որոնք հանգեցնում են հիմնական բողոքին` 1-ն մատի թիկնային  շարժման սահմանափակում, նկատմամբ, ցավի քայլելու ժամանակ,  կոշտ  թումբիկի ձեւավորմանը առաջին մատի հիմի թիկունքի վրա:  Հետագայում, այդ գործընթացը հանգեցնում է  հոդի աճառի փոփոխուփյունների և օստեոարթրոզի  զարգացմանը,որը բերում է ցավերի սաստակացմանը :

Բուժումը նախնական փուլերում `  ոսկրա – աճառային  գերաճերի  հեռացում և 1-ն մետատարզալ ոսկրի գլխիկի  մեկ երրորդի տրամագծի չափով հեռացում. Արթրոզի դեպքում  կատարվում է արթրոդեզ` այսինքն ոսկրի գլխիկներից հեռացվում է հոդի աճառը և ֆալանգը կցվում է 1-ն մետատառզալ ոսկրի գլխիկին և ամրացվում է փոքր պտուտակներով, որը երկու ոսկորը դառձնում է մեկ ամբողջականը և վերանում են շարժումները. Չկա շարժում`  չկա և ցավը: Ոտնաթաթի ֆունկցիան  չի տուժում:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *