Деформации пальцев стоп

ru

                                                      

 

 К сожалению, в большинстве случаев причины деформаций пальцев стоп остаются неизвестными.

В основе лежит нарушение баланса сухожилий сгибателей и рагибателей пальцев, а также воспалительные изменеия в в суставах пальцев.

Часто 2-й  палец деформируется по причине деформации 1-го пальца (hallux valgus)

 

Деформации также встречаются при длительно протекающем ревматоидном артрите

Иногда искривления встречаются после тяжелых инсультов за счет постоянного спазама мышц

 

В зависимости от деформации пальцы называются молоткообразными, молоточкообразными и когтистыми.

 

 

 

 

 Лечение

 1. Пересадки сухожилий (обычно при начинающемся процессе)

 2. Костные оперции: удаление головки основной фаланги и фиксация тонкой металлической спицей на 4-6 недель

 3. Иногда для выправления старых деформаций приходится удалять головку и со средней фаланги

  am

       Ցավոք, շատ դեպքերում ոտնաթաթերի մատների պատճառները  մնում են անհայտ:
  Ծռվածության հիմքում են  մատների ծալիչ և տարածիչ ջլերի միջում է հավասարակշռության   խաղտումը , ինչպես նաեւ   մատների հոդերի  բորբոքային փոփոխությունները:

  Հաճախ 2 – րդ մատը  դեֆորմացվում է ի շնորհիվ  1 – ին մատի ծռվածությանը (hallux valgus):

   

  Ծռվածության պատճառ էվ հանդիսանում  երկարատև ռևմատօիդ արթրիտ հիվանդությունը:
  Երբեմն ծռվածությունը տեղի է ունենում հարվածների գլխուղեղի ծանր կաթվածից (ինսուլտ) հետո մկանային սպազմի պատճառով:
  Կախված ծռվածության ձևից կոչվում են մուռճանման, մուռճիկանման և ճանկանման մատներ:

                                                          

  Բուժում
  Ա. Ջլերի տեվափոխում (սովորաբար սկսող ծռվածության ժամանակ)
  Բ. Ոսկրային վիրահատություններ` մատի հիմնային ֆալանգի գլխիկի հեռացում և ամրացնելով բարակ մետաղյա շուղով 4-6 շաբաթվա ընթացքում:
  Գ.. Երբեմն  հին  ծռվածությունը ուղղելու նպատակով   պետք է հեռացվեն և հիմնային ֆալանգի գլխիկը և միջային ֆալանգի գլխիկը:

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *